Stomatophyta > Hemitracheophyta > Tracheophyta > Spermatophyta

Home

Samenpflanzen
(Spermatophyta)

 

Nadel-Nacktsamer
(Coniferophytina)
Fieder-Nacktsamer
(Cycadophytina)
Bedecktsamer
(Angiospermophytina)