Stomatophyta > Hemitracheophyta > Tracheophyta >Spermatophyta

 

Home

 

Samenpflanzen
(Spermatophyta)

 

Nadel-Nacktsamer
(Coniferophytina)
Fieder-Nacktsamer
(Cycadophytina)
Bedecktsamer
(Angiospermophytina)