Lebewesen>Eucarya>Archaeplastida>Metabionta>Chlorobionta>Streptophyta>Phragmoplastophyta>Plasmodesmophyta>Parenchymophyta>Embryophyta>
Stomatophyta>Hemitracheophyta>Tracheophyta>Spermatophyta

 

Samenpflanzen
(Spermatophyta)

 

 

Nadel-Nacktsamer
(Coniferophytina)
Fieder-Nacktsamer
(Cycadophytina)
Bedecktsamer (Angiospermophytina)