Familie

Strahlengriffelgewächse
(Actinidiaceae)

Bilder von 1 Art

Actinidia        
Kiwi
(Actinidia chinensis)